Provozní doba: Po-Pá 8 - 15 hod   Infolinka: 777 283 009   E-mail: info(a)esel.cz   Adresa: Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Č. lesy

Zpětné volání
 
Rychlá objednávka ZBOŽÍ nebo SLUŽBY

Provozní doba: Po - Pá 8 - 15 hod
Infolinka: 777 283 009
E-mail: info(a)esel.cz
Adresa: Kutnohorská 678
281 63, Kostelec nad Č. lesy

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

archiv aktualit »


Otázky a odpovědi


Co je to tepelné čerpadlo?

Teplo obsažené v zemi, vodě nebo vzduchu není za normálních podmínek pro svou nízkou teplotu využitelné. Tepelné čerpadlo toto přírodní nízkopotenciální teplo převádí na vyšší teplotní hladinu, která je použitelná pro vytápění a ohřev teplé vody (TUV).Tepelné čerpadlo ochlazuje zemní kolektor, vrt, podzemní vodu nebo vzduch, aby pomocí odebrané energie mohlo vytápět.

K čemu je možné tepelné čerpadlo použít?
Tepelnými čerpadly je možné vytápět budovy, ohřívat teplou vodu (TUV) nebo ohřívat vodu ve vnitřním nebo venkovním bazénu. Slabší tepelná čerpadla hlavně typu vzduch/voda a vzduch/vzduch je možné využít pro temperování chat nebo zimních zahrad. V letních měsících je možné tepelná čerpadla využívat jako klimatizaci objektů (nejčastěji typ vzduch/vzduch) nebo jako ventilaci s efektem zlepšování kvality vzduchu v objektu.

Je pořízení tepelného čerpadla výhodné?
Tepelnému čerpadlu by měla odpovídat nízkoteplotní otopná soustava (okolo 40-50°C), tedy velkoplošné radiátory nebo podlahové vytápění, je tedy nejvýhodnější rozhodnout o tepelném čerpadle před stavbou nebo rekonstrukcí domu a v projektu čerpadlu přizpůsobit otopnou soustavu. Důležité je zvolit si správně typ tepelného čerpadla a optimálně nadimenzovat jeho výkon tak, aby roční úspory byly maximální při minimálních investičních nákladech. Návratnost tepelných čerpadel se může pohybovat v rozmezí 5 - 10 let dle typu čerpadla a podmínek v místě instalace.

Je provozování tepelného čerpadla výhodné?
Pro provoz tepelného čerpadla je potřeba elektrická energie, ale ve vyrobeném teple se nakoupená energie projeví z méně než 1/3. Provozování tepelných čerpadel je ve zvláštní dvoutarifové sazbě za odběr elektrické energie D56d, která v případě rodinných domů zajišťuje, že bude domácnost 22 hodin denně odebírat elektřinu v nízkém tarifu, zaplatíte však vyšší měsíční paušální platbu za větší jistič. Tepelné čerpadlo může při správném nadimenzování výkonu ušetřit náklady na vytápění domácnosti a ohřev TUV až o 70% ročně, přičemž velikost dosažitelných úspor je závislá na cenách konkurenčních způsobů vytápění. Ceny některých z nich utěšeně rostou, což v čase investici do tepelného čerpadla dále zhodnocuje.

Jakou má tepelné čerpadlo živostnost?
Moderní tepelná čerpadla mají minimálně 15 letou životnost.

Jaké jsou možné zdroje nízkopotenciálního tepla?
Tepelné čerpadlo může využívat energii ze země pomocí sondy ve vrtu nebo pomocí horizontálních plošných zemních kolektorů. Z podzemní vody buďto z dostatečně vydatné studny/vrtu, případně z povrchové vody pomocí plošného kolektoru ponořeném ve vodním toku nebo v rybníce. Poslední a relativně nejjednodušší možností je odebírat teplo ze vzduchu.

Jaký typ tepelného čerpadla si vybrat?
Nejlepších topných faktorů dosahují čerpadla typu voda/voda, což je ale řešení náročné na hydrogeologické podmínky a na kvalitu vody. Druhá nejúčinnější varianta je typ země/voda, zde jsou však nutné vrty (investičně náročné) nebo plošné kolektory (náročné na velikost nezastavěného pozemku). Nejméně účinně, ale na druhou stranu i nejméně náročné na podmínky a instalaci je tepelné čerpadlo typ vzduch/voda.

Jaký výkon tepelného čerpadla budu potřebovat?
Výkon tepelného čerpadla se stanovuje dle tepelné ztráty budovy počítané při venkovních teplotách -12°C až -18°C (dle nadmořské výšky budovy) a teplotě uvnitř objektu 20°C. Tepelné čerpadlo se dimenzuje na pokrytí 100% tepelné ztráty budovy v případě typu vzduch/voda. Celoročně tepelné čerpadlo pokryje v průměru přibližně 95% tepelných ztrát a zbytek, hlavně v krátkém období velmi nízkých teplot, pomůže energetické potřeby pokrýt náhradní (bivalentní) zdroj, například elektrokotel, který je již součástí tepelných čerpadel.

Do jakých nejnižších teplot je možné vyžívat typ vzduch/voda?
Tepelná čerpadla typu vzduch/voda (resp. vzduch/vzduch) jsou schopná pracovat až do venkovních teplot -25°C, při těchto teplotách se však již výrazně zhoršuje topný faktor tepelných čerpadel a obvykle je nutný provoz ještě s náhradním zdrojem, například elektrokotlem.

Na jakou teplotu ohřeje tepelné čerpadlo topnou vodu?
Teplota topné vody z tepelného čerpadla se pohybuje v rozmezí 50°C až 80°C. Platí, že čím nižší teplota topné vody, tím efektivnější je provoz tepelného čerpadla, proto je dobré vytápět v objektu pomocí podlahového vytápění nebo velkoplošných radiátorů.

Jak velký prostor potřebuje tepelné čerpadlo?
Tepelné čerpadlo zabere od 0,8 do 2 metrů čtverečních. Tepelná čerpadla se zpravidla instalují do samostatných technických místností popř. bývalých kotelen.

Je tepelné čerpadlo hlučné?
Čím větší výkon tepelného čerpadla, tím vyšší produkuje hluk. Tento hluk je však v přijatelných mezích a v případě instalace do samostatné uzavíratelné místnosti (kotelny) nebude v budově s hlukem žádný problém. Při instalacích tepelných čerpadel typu vzduch/voda nebo vzduch/vzduch, která se umisťují na venkovní fasádu je vzhledem k ventilátoru, který je jejich součástí nutno volit umístění s ohledem na obyvatele sousedních budov.

Může teplné čerpadlo fungovat jako klimatizace?
Tepelné čerpadlo je za určitých podmínek použitelné jako klimatizace, některá tepelná čerpadla mají klimatizační jednotku zabudovanou. Klimatizovat lze buďto nepřímo, pomocí oběhu chladící kapaliny v kapilárních rohožích umístěných u stropu nebo ve stropě, kdy se vzduch u stropu ochlazuje a klesá k zemi, nebo pomocí přímých rozvodů ochlazeného vzduchu. Pro přímé klimatizování jsou však nevyhnutelné vzduchotechnické rozvody v budově, které znamenají další náklady.

Je možné tepelné čerpadlo kombinovat s jiným vytápěním?
Tepelné čerpadlo se zpravidla dimenzuje bivalentně, tzn. se záložním zdrojem, který se spíná v případě nízkých venkovních teplot, tedy při vyšších energetických potřebách budovy. Jako další zdroj je obvykle používán elektrokotel, který mají některá tepelná čerpadla přímo zabudovaný. Kombinovat tepelné čerpadlo však lze velmi výhodně i s dalšími zdroji vytápění, například s kotlem na pevná paliva, krbovou vložkou nebo slunečními kolektory, které se podílejí na ohřívání vody v akumulační nádrži nebo bojleru.

Jaké jsou podmínky využití sazby odběru elektřiny D56?
Sazba D56 je určená domácnostem, které využívají tepelné čerpadlo pro vytápění. V této sazbě je 22 hodin denně v platnosti nízký tarif. Tepelné čerpadlo nemusí nutně pokrývat 100% tepelné ztráty budovy, nicméně by odběr čerpadla měl na celkové spotřebě domácnosti činit alespoň 70%.

Jaká sazba DPH se vztahuje na tepelná čerpadla?
Pro fyzické osoby se na tepelná čerpadla samostatně dodaná vztahuje základní, 19% sazba DPH. Na dodávku tepelného čerpadla VČETNĚ INSTALACE se dle §48 Zákona o dani z přidané hodnoty vztahuje snížená sazba daně 10% (jde o stavební a montážní práci spojenou s výstavbou nebo rekonstrukcí bytového domu, rodinného domu nebo bytu, při které jsou konstrukce, materiály a stroje pevně spojeny s budovou).

Jaká povolení jsou potřebná pro instalaci tepelného čerpadla?
Pro všechny typy tepelných čerpadel je nutné u dodavatele energetické energie zajistit dostatečný příkon a odpovídající jistič. U TČ typ vzduch/voda stačí podání Ohlášení o stavbě na příslušný stavební úřad.

Neznehodnotí výhodnost investice zvyšování cen el. energie?
Zvyšování cen elektrické energie má vzhledem k méně než třetinovému podílu elektřiny na výkonu tepelného čerpadla pouze třetinový dopad na rozpočet domácnosti oproti těm, které vytápí přímotopy. Ostatní spotřeba elektrické energie domácnosti je navíc díky tepelnému čerpadlu a sazbě D56 ve zvýhodněném tarifu.

 

    Čtěte dále:  Ke stažení

 


copyright © esel – 2008